Štruktúra školy

Vedenie školy

Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Mária Takáčová

Riaditeľ: Mgr. Ladislav Maťašovský