Štruktúra školy

Vedenie školy

Riaditeľka: Mgr. Mária Takáčová, DiS.art.