Štruktúra školy

Vedenie školy

Riaditeľ: Mgr. art. Štefan Ternóczky