Dokumenty na stiahnutie

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach ZUŠ Josepha Haydna GALANTA 2020/2021


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach ZUŠ Josepha Haydna GALANTA 2017/2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach ZUŠ Josepha Haydna GALANTA 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach ZUŠ Josepha Haydna GALANTA 2015/2016

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach ZUŠ Josepha Haydna GALANTA 2014/2015

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach ZUŠ Josepha Haydna GALANTA 2013/2014

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach ZUŠ Josepha Haydna GALANTA 2012/2013

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach ZUŠ Josepha Haydna GALANTA 2011/2012

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach ZUŠ Josepha Haydna GALANTA 2010/2011