Faktúry a zmluvy

Zoznam faktúr Základná umelecká škola Galanta

Všetky sumy v tabulkách sú uvádzané v eurách s DPH

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok od 12/2017 do 12/2018

Rok 2020


Rok 2021 


Rok 2022 -jan.-april 


ZMLUVY:

Poistná zmluva 16.4.2015

Poistná zmluva 29.9.2014

Zmluva o dielo - Oprava rozvodov elektrickej energie

Poistná zmluva - zájazd 09/2014

Mandátna zmluva

Zmluva 20/2014

Poistné zmluvy

Zmluvy o dielo c. 1-18 a ďalšie.

Zmluvy o verejnej produkcii 

Faktury: september - jun 2018