Faktúry a zmluvy

Zoznam faktúr Základná umelecká škola Galanta

Všetky sumy v tabulkách sú uvádzané v eurách s DPH


Rok 2011


Rok 2012


Rok 2013


Rok 2014


Rok 2015


Rok 2016


Rok 2017


Rok od 12/2017 do 12/2018


Rok 2020


Rok 2021 


Rok 2022 -jan.-april 


Faktúry rok 2022


faktury 2023


ZMLUVY:

Poistná zmluva 16.4.2015

Poistná zmluva 29.9.2014

Zmluva o dielo - Oprava rozvodov elektrickej energie

Poistná zmluva - zájazd 09/2014

Mandátna zmluva

Zmluva 20/2014

Poistné zmluvy

Zmluvy o dielo c. 1-18 a ďalšie.

Zmluvy o verejnej produkcii 

Faktury: september - jun 2018