Štruktúra školy

Vedenie školy

Riaditeľ školy - Mgr. art. Štefan Ternóczky