Štruktúra školy
Vedenie školy

Zástupkyňa riaditeľa Mgr. Mária Takáčová

Riaditeľ školy - Mgr. Ladislav Maťašovský