Štruktúra školy

Vedenie školy

Riaditeľka školy - Mgr. Mária Takáčová, DiS.art.