Štruktúra školy

Vedenie školy

Riaditeľka školy : Mgr. Mária Takáčová, DiS.art.