Čestný názov školy

Čestný názov školy 

V roku 2007 škola oslávila 50. výročie svojho založenia. V júni 2007 MŠ SR schválilo našu žiadosť o prepožičanie čestného názvu "Základná umelecká škola Josepha Haydna" práve pri príležitosti tejto významnej udalosti v živote školy. Voľba mena Josepha Haydna nebola náhodná. Tento svetoznámy rakúsky skladateľ je nerozlučne spätý so šľachtickým rodom Esterházyovcov, veď v ich službách pôsobil takmer 30 rokov. Je známe, že Esterházyovci vlastnili na území dnešnej Galanty svoje vidiecke sídla a naša škola stojí v mestskom parku len niekoľko desiatok metrov od jedného z nich.

Udelenie čestného názvu pri príležitosti polstoročnice našej výchovno-vzdelávacej inštitúcii je vysoké morálne ocenenie práce pedagógov školy a zároveň ďalším významným podujatím v rámci osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o Galante.