Kontaktujte nás:

Základná umelecká škola Josepha Haydna
Hlavná 1007/20
924 01 Galanta 


IČO: 37836749

DIČ: 202 162 4000

+421/31/780 23 69

zus.galanta@gmail.com

Úradné hodiny: 

Denne od 10:00 do 15:30


Vedenie:

Riaditeľka: Mgr. Mária Takáčová, Dis.art.


Nepedagogickí pracovníci:

Anna Palecsková - mzdová účtovníčka

Alica Ingeliová - ekonómka

Edita Nagyová - upratovačka, kurička