Rada rodičov

Dokumenty na stiahnutie - správy o hospodárení RZ

Správa o hospodárení RZ za školský rok 2015/2016

Správa o hospodárení RZ za školský rok 2014/ 2015 2. polrok

Správa o hospodárení RZ za školský rok 2014/ 2015 1. polrok

Správa o hospodárení RZ za školský rok 2013/ 2014

Správa o hospodárení RZ za školský rok 2012/ 2013

Správa o hospodárení RZ za školský rok 2011/ 2012

Správa o hospodárení RZ za školský rok 2010/ 2011