Online prihláška

Vážená verejnosť, prosíme aby ste prihlášku do našej školy vypĺňali iba po prekonzultovaní s vedením, alebo po zverejnení termínov prijímacích skúšok.  

Ďakujeme za pochopenie. 


Termíny prijímacích skúšok na šk. rok 2024/2025:


NAJBLIŽŠÍ TERMÍN PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK: 15. a 17. apríl 2024 | 15:00 – 18:00 hod.
PODÁVANIE PRIHLÁŠOK V TERMÍNE: od 1. februára 2024 do 17. apríla 2024 (vrátane)
DODATOČNÉ PODÁVANIE PRIHLÁŠOK: nezverejnené

Naša škola využíva informačný systém iZUŠ, ktorý slúži na kompletnú evidenciu žiakov a školskej agendy v elektronickej podobe.
Vďaka tomu nájdete všetky informácie týkajúce sa Vášho štúdia ako zákonný zástupca, rodič, ale aj ako náš žiak na jednom mieste.

Ak ste sa rozhodli pre štúdium na našej škole, zašlite nám správne vyplnenú elektronickú prihlášku. Odoslaním prihlášky ste automaticky zaregistrovaný v našom systéme. Následne sa dostavte na prijímacie skúšky v jeden z uvedených termínov. Nezabudnite si so sebou priniesť vytlačenú a podpísanú prihlášku.

Prijímacie skúšky sa štandardne konajú v júni, ale tento rok sme sa rozhodli ich uskutočniť už v apríli. Preto prosím sledujte informácie na našej stránke, kde v dostatočnom časovom predstihu nájdete výzvu pre podávanie prihlášok.


Link na ONLINE Prihlášku:


alebo: