Online prihláška

Vážená verejnosť, prosíme aby ste prihlášku do našej školy vypĺňali iba po prekonzultovaní s vedením, resp. jedným z pedagógov, alebo po zverejnení termínov prijímacích skúšok.  

Inak bude vaša prihláška skartovaná.

Ďakujeme za pochopenie. 


Termíny prijímacích skúšok na šk. rok 2022/2023:

6.6.2022 od 13.30-17.00 hod.

7.6.2022 od 13.30-17.00 hod.

8.6.2022 od 13.30-17.00 hod.

Na adrese: Hlavná 1007/20, 92401 Galanta -hlavná budova ZUŠ Josepha Haydna


Link na ONLINE Prihlášku:


Termíny náhradných prijímacích skúšok na šk. rok 2022/2023:

22.8.2022 od 13.00 -17.00 hod.

23.8.2022 od 13.00 -17.00 hod

Na adrese: Hlavná 1007/20, 92401 Galanta -hlavná budova ZUŠ Josepha Haydna


Link na ONLINE Prihlášku: