Školský poriadok ZUŠ Josepha Haydna Galanta

Žiak a zákonný zástupca žiaka dodržiava školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy v súlade s § 144 ods. 4 a 7 zákona č. 245/2008 Z. z.

Školský poriadok ZUŠ Josepha Haydna Galanta

Vložte svoj text