Vitajte na stránkach Základnej umeleckej školy Josepha Haydna v Galante 

Bez hudby by bol život omylom. /Nietsche


Takto nás krásne reprezentovali na sobotňajšom podujatí galantského osvetového strediska naši žiaci v sprievode p.uč. B.Červeňanského. (foto: Tomáš Baleja-Ďakujeme).


Vážení rodičia, na základe COVID semaforu, vás žiadame aby ste každý týždeň predložili písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. V prípade, že sa spomínané vyhlásenie nepredloží, žiak sa považuje za príznakového a je potrebné kontaktovať všeobecného lekára pre ďalšie usmernenie. Ďakujeme za pochopenie.Vážená verejnosť, otvárame ansámbl dychových nástrojov. Prijímame začiatočníkov, ale aj skúsených hudobníkov. V prípade záujmu, alebo pre bližšie informácie nás kontaktujte na: zus.galanta@gmail.com, alebo telefonicky na: 031/780 23 69. Tešíme sa na vás!


Vážení rodičia, na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR, vás prosíme aby ste na zápis priniesli so sebou vyplnený a podpísaný formulár o bezpríznakovosti, ktorý vám prikladáme na stiahnutie nižšie. Tiež vás žiadame, aby ste do priestorov školy vstupovali v rúškach.Pozývame vás, na Absolventský koncert, ktorý sa uskutoční 25.júna 2021 o 18:00 hod. na nádvorí neogotického kaštieľa v Galante. Tešíme sa na vás!

Zdieľame tablo absolventov 2021.

Vážená verejnosť, pozývame vás na ďalší z hudobných piatkov, tento bude však o to výnimočnejší, že bude zároveň absolevntským koncertom. Absolventský koncert sa uskutoční dňa 25.06.2021 o 18:00hod. na nádvorí neogotického kaštieľa v Galante. Tešíme sa na vás!


Zdieľame fotky z koncertu "Saxophonia Bratislava 2021" kde nás reprezentovali naši žiaci.


Vážená verejnosť, v priečinku Fotogaléria pod názvom Hudobný podvečer 04.06.2021 nájdete nové fotky vytvorené z tohto podujatia. 


Vážená verejnosť, pozývame vás na ďalší hudobný podvečer, ktorý sa uskutoční dňa 4.6.2021 o 17:30hod. na terase kaviarne Esterházy Galanta. Tešíme sa na vás!

Informácie k prijímacím pohovorm na šk.rok 2021/2022.


Uskutoční sa ďalší hudobný podvečer dňa 28.5.2021 o 17.30 hod. na terase kaviarne Esterházy Galanta.


Vážená verejnosť, pozývame vás na hudobný podvečer, ktorý sa uskutoční dňa 21.5.2021 /v piatok/ o 17:30 hod. na terase kaviarne Esterházy. Tešíme sa na vás!


Vážení rodičia, milí žiaci. Podľa aktuálneho Covid automatu obnovujeme od 10.5.2021 prezenčné vyučovanie ZUŠ vo všetkých odboroch. Prosíme o dôsledné dodržiavanie hygienických nariadení a predpisov. Zároveň prosíme rodičov o vypísanie a predloženie tlačiva: Vyhlásenie o bezinfekčnosti - totožné s tlačivom v ZŠ.

Aktualita: Oprava strechy

Vážená verejnosť, zdieľame aktuálny rozhovor s RTV Krea- o oprave našej strechy. Chceme sa aj touto cestou poďakovať mestskému úradu Galanta za finančnú podporu vďaka, ktorej sme tento projekt mohli zrealizovať. Ďakujeme.

https://www.rtvkrea.sk/dockali-sa-strechy


Vážená verejnosť, na základe odporúčania Krízoveho štábu mesta Galanta otvárame prezenčne vyučovanie v základných umeleckých školách od 12.4.2021 pri individuálnej výučbe (okrem dychových nastrojov a spevu), ale len pre žiakov 1. st. ZS s dodržaním všetkých nariadených podmienok MSVVaS SR a UVZ SR.

Edita Maťašovská ukončila svoju pozemskú púť

3.7.1932 Galanta - † 27.3.2021 Galanta

Dňa 27. 3. 2021 nás opustila významná osobnosť galantského

hudobného života pedagogička, zakladateľka a dlhoročná riaditeľka

Ľudovej školy umenia, dnes Základná umelecká škola Josepha

Haydna v Galante.

Na Konzervatóriu v Bratislave študovala hru na klavíri, kde

úspešne ukončila svoje štúdiá koncertom Wolfganga Amadea Mozarta

A dur KV 488 pre klavír a orchester.

Po ukončení štúdií sa vrátila do rodného mesta Galanty, kde v

roku 1957 zakladala hudobnú školu /Ľudovú školu umenia/ najprv

hudobný odbor a v roku 1963 rozšírila aj na výtvarný odbor. Na škole

vyučovala hru na klavíri a hudobnú náuku. Preferovala komornú hru,

veľmi rada hrávala so svojimi žiakmi štvorručne. Škola mala aj

akordeónový súbor aj spevokol. Organizovala školské výlety

/Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Česká republika/ Počas svojej

činnosti sa aktívne zapájala do hudobného diania mesta, vychovávala

generácie hudobníkov a neskôr budúcich kolegov, získala mnohé

ocenenia. Funkciu riaditeľky vykonávala celých 34 rokov.

Neskôr pôsobila ako učiteľka klavíra na škole v Galante, na

elokovanom pracovisku v Horných Salibách. Od roku 2005 sedem

rokov pôsobila v susednom meste na Základnej umeleckej škole

v Sládkovičove, kde pracovala ako učiteľka klavíra na elokovaných

pracoviskách Veľké Úľany a Jelka. Pri užívaní dôchodku sa tiež

aktívne zapájala do hudobného života Galanty, ako poslucháčka

nevynechala ani jeden koncert. Budete nám veľmi chýbať Edit néni.

Odpočívajte v pokoji v hudobnom nebi.

Mgr. art. Štefan Ternóczky

Vážená verejnosť,
pre nepriaznivý vývoj pandémie koronavírusu, bude naďalej pokračovať Dištančné vzdelávanie na našej škole od 11.1.2021 (pondelok) podľa zabehnutého rozvrhu hodín, až do odvolania.
Tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. O prípadných zmenách vás budeme informovať. Prajeme veľa zdravia. 


Pokyny k dištančnej výučbe:

Od 3.11.2020 sa mení forma vyučovania na dištančnú výučbu pre všetkých žiakov ZUŠ Josepha Haydna Galanta.

• V prvom rade chceme upozorniť, že vyučovanie bude prebiehať podľa dohodnutých a nastavených hodín s triednym učiteľom hlavého predmetu, resp. hud. nástroja.

• Prosíme o trpezlivosť, ale zároveň technickú pripravenosť podľa pokynov triednych učiteľov.

• Na základe ochrany osobných údajov a na základe vyhnutia sa porušenia autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, rodičov žiadame, aby zobrali na vedomie, že nesúhlasíme s tým aby vyučovanie bolo akýmkoľvek spôsobom nahrávané, alebo zaznamenávané! Upozorňujeme že ak sa takáto nahrávka uskutoční bez nášho vedomia alebo súhlasu, takéto konanie je považované za trestné!

• Ak sa učiteľ rozhodne nespustiť video obraz počas online hovoru, zo svojej strany podľa osobitného uváženia, treba to rešpektovať a nespochybňovať takéto rozhodnutie, učiteľ spraví všetko preto aby to kvalitu hodiny neovplyvnilo.

• Žiak musí mať spustené video, aj audio počas živej online hodiny aby učiteľ mohol vidieť a zhodnotiť ako žiak pracuje, resp. hrá na hudobnom nástroji

• Tiež prosíme rodičov, aby umožnili žiakom pracovať samostatne, a zabezpečili tak nerušený priebeh hodiny, resp. vzájomnej spolupráce medzi žiakom a učiteľom, bez akýchkoľvek rozptýlení.

• Pripomíname tiež fakt, že takýto spôsob výučby nie je dostatočný, a nie je sto percentnou náhradou osobného kontaktu, preto budú hodiny počas dištančnej výučby skrátené, podľa uváženia triednych učiteľov a podľa priebehu a vývoja technickej spôsobilosti každej jednej hodiny

• Ďalej rodičov žiadame, aby zabezpečili účasť dieťaťa, resp. včas informovali učiteľa o prípadnej neúčasti na online hodine. Inak sa takáto účasť bude pokladať, za neospravedlnenú.

Dištančná forma vzdelávania žiakov bude prebiehať nasledovne:

- Vyučovanie bude prebiehať podľa dohodnutého rozvrhu, alebo individuálne naplánovaných hodín s triednym učiteľom hlavného predmetu

- Prostredníctvom video hovorov cez aplikáciu ZOOM, Skype, alebo Viber

- Prosíme rodičov, aby vytvorili žiakom prihlasovacie konto do aplikácie, ktorú si triedny učiteľ so žiakom vyberie na spoluprácu (účet má byť podľa správnosti vytvorený na meno zákonného zástupcu), žiaci ktorí už vlastnia prihlasovacie konto do vybranej aplikácie a používajú ich na dištančnú výučbu do dennej školy, môžu toto konto použiť aj na dištančnú výučbu na ZUŠ

Uvedomujeme si, že je to pre žiakov aj učiteľov náročné, aj vďaka nie vždy stabilným technickým podmienkam, ale ak sa vyzbrojíme spoločnou trpezlivosťou a zhovievavosťou, veríme že to spoločne zvládneme, pretože máme spoločný cieľ: naučiť a šíriť hudbu, ktorá je v súčasnosti možno viac ako kedykoľvek predtým potrebná, hlavne pre dobrý pocit a pozitívny nadhľad v týchto náročných podmienkach.

Preto si vzájomne prajeme veľa šťastia, a hor sa do muzicírovania!

S pozdravom, ZUŠ Josepha Haydna Galanta

Rozhodnutie platné od 03.11.2020:

Najnovšie nariadenie platné od 26.10.2020.


Najnovšie usmernenie vlády SR, platné od 12.10.2020:

Dôležiťý oznam platný od 02.09.2020

Školský rok 2020/2021 otvárame v stredu 2.9.2020 od 10:00 hod. 

Aktuálne termíny prijímacích skušok na šk.rok 2020/2021:

UPOZORNENIE! (13.03.2020)

UPOZORNENIE! 10.03.2020

Vážení rodičia, z dôvodu hrozby širenia vírusu COVID-19 (Coronavírus), riaditeľ školy uďeľuje žiakom riaditeľské voľno od 11.03.-16.03.2020 (vrátane), to znamená že nastupujú do školy až v utorok 17.03.2020. Prizvukujeme však našim žiakom aj rodičom, že toto nie sú prázdniny, ale spôsob ako zabrániť šíreniu vírusu, preto žiaci, ktorých školy sú/budú zavreté by mali zostať doma. Treba brať do úvahy, že človek ktorý nie je nakazený, môže byť napriek tomu prenášačom vírusu, preto vás prosíme o obozretnosť.

Prijímacie pohovory na šk.rok: 2019/2020

Začína XXI. ročník hudobného festivalu GHD, zdieľame rozpis všetkých koncertov. 

Dňa 19.11.2018 začíname otváracím koncertom, o 18.00 hod. ktorý sa uskutoční v Renesančnom kaštieli, všetci ste srdečne pozvaní.

Poslaním našej školy je naučiť žiakov reči hudby, prostredníctvom diel hudobných velikánov a vychovávať kvalitných poslucháčov klasickej a súčasnej hudby.

Kontakt: 

Základná umelecká škola Josepha Haydna
Hlavná 1007/20
924 01 Galanta 

Zavolajte nám: +421 31/780 23 69

Napíšte nám: zus.galanta@gmail.com