Rozvrh hudobnej náuky 2021/2022


Mgr. Anna Takáčová:

PONDELOK:

1. Ročník 13.30-14.15

2. Ročník 14.20-15.05

3.Ročník 15.10-15.55

4. Ročník 16.00-16.45

________________________________

STREDA:

1. Ročník 13.30-14.15

2. Ročník 14.20-15.05

3.Ročník 15.10-15.55

4. Ročník 16.00-16.45

Mgr. Anikó Sarkányová:

UTOROK:

1. Ročník 13.30-14.15

2. Ročník 14.20-15.05

3. Ročník 15.10-15.55

________________________________

PIATOK:

5. Ročník 14.20-15.05

6. Ročník 15.10-15.55

7. Ročník 16.00-16.45